แอร๊ย !!

posted on 23 May 2011 17:21 by exhozz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไอเหี่ยเอ๊ยเปิดมาสี่วันการบ้านเกือบสิบอย่างแล้วฟหากด่หากวดฟาวก
สาดดดดดดหสากด่ฟวกหาดกาดวฟกาว
เหน่ย
เหน่ยใจมากๆมีแต่เรื่องหลายๆอย่าง
ทำไมมันมากมายเหลือเกกกกกกกกกกกินนนนนน
อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกก
 
เรื่องดีๆมันก็มีอะนะแต่พอมันตีกันมั่วแล้วหัวใจน้อยๆมันรับไม่ทันหวะหาดหวด่าหวดวฟ
แอร๊ย !!